Psykisk arbejdsmiljø og organisationen

Psykisk arbejdsmiljø og organisationer

Hvordan kan TrivselsTelefonen styrke organisationer?

Organisationer i dag har mange udfordringer hvad angår fastholdelse, rekruttering, arbejdsmiljø og kravet om at tage socialt ansvar. I en omskiftelig verden, hvor mobilitet og globalisering har øget konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft, søger talenterne mod virksomheder, der både tager vare på deres medarbejdere og udviser socialt ansvar. TrivselsTelefonen er et tilbud til organisationer, der ønsker at styrke deres sociale profil ved at signalere, at de tager medarbejdernes psykiske og sociale udfordringer alvorligt. I FNs verdensmål står sundhed og trivsel højt på listen, og TrivselsTelefonen hjælper organisationer til at skærpe deres profil for bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

TrivselsTelefonen

    • Er en naturlig del af virksomhedens eller organisationens CSR-strategi
    • Styrker virksomhedens brand og profil som en ansvarlig, trivselsorienteret organisation
    • Er i forlængelse af FNs mål om sundhed og trivsel

Hvordan understøtter TrivselsTelefonen organisationens sociale ansvar?

I dag stilles der store krav til virksomheder og organisationer om at tage socialt ansvar, og mange virksomheder har i dag en etableret CSR-strategi og en socialt ansvarlig profil. Trivselstelefonen hjælper virksomheder og organisationer med at tage ansvar for de konsekvenser et hektisk og omskifteligt arbejdsmiljø kan have for medarbejderne. Et stort antal medarbejdere er i disse år i fare for at rammes af stress og udbrændthed og WHO anslår at stress- og depression bliver nogle af de væsentligste sygdomsfaktorer i 2020. Psykisk overbelastning på arbejdspladsen kan have store personlige konsekvenser for medarbejderne og deres familier. TrivselsTelefonen er et tilbud til virksomheder og organisationer, der ønsker at understøtte og sikre trivsel som en del af deres CSR-strategi. Ved at have TrivselsTelefonen tilknyttet, sikrer organisationen sig, at medarbejdere i akutte situationer har mulighed for at få rådgivning og sparring, så risikoen for alvorlig stress og udbrændthed hos medarbejderne kan mindskes. Samtidig sikrer TrivselsTelefonen, at der løbende monitoreres på det psykiske arbejdsmiljø, så problemer kan forebygges og udfordringer tages hånd om, inden de resulterer i frafald og sygefravær. Organisationer, som gør brug af TrivselsTelefonen styrker derfor deres brand med en stærk social, trivselsorienteret profil.

Hvordan fungerer TrivselsTelefonen?

TrivselsTelefonen er en rådgivningstjeneste, som bistår i akutte situationer og virker forebyggende i forhold til stress og problemer på arbejdspladsen. Som medarbejder kan man fra tid til anden føle sig presset, men uden at vide, hvordan man skal håndtere det. Hvis presset ikke tages hånd om, kan det få store konsekvenser for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Stress og mistrivsel er årsag til op imod 35.000 sygemeldinger hvert år, mens omkring en halv million danskere årligt kontakter deres læge på grund af stress. TrivselsTelefonen er en rådgivningstjeneste, hvor medarbejdere kan ringe ind på et ugentligt fast tidspunkt, der er aftalt med den enkelte virksomhed. I løbet af samtalen får medarbejderen eller lederen specialiseret rådgivning baseret på mere end 10 års erfaring med trivselsorienteret rådgivning i virksomheder og institutioner. Dette, at have nogen at tale med, som har gode forudsætninger for at forstå problemstillingen, kan mindske følgerne af akutte problemstillinger, så de ikke resulterer i sygemelding. Den kan også være med til at give medarbejderne redskaber, de kan bruge til fremadrettet at takle lignende situationer. Det er derfor også et kompetenceudviklende værktøj, der umiddelbart og på sigt vil skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og udvikle medarbejdernes psykologiske kompetencer.

Hvordan får vi TrivselsTelefonen?

TrivselsTelefonen er en fortløbende aftale, der indgås med den enkelte virksomhed. I udgangspunktet indgås en aftale om en prøveperiode på 6 måneder. 

Ring direkte til mig på 60 71 02 75, eller send en mail til info@trivselstelefonen.dk , for at booke et møde!

TrivselsTelefonen er en del af CopenPsyk, og du kan læse mere om TrivselsTelefonen her.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

De bedste hilsner

Specialist i trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk