Psykisk arbejdsmiljø og bestyrelsen

Psykisk arbejdsmiljø og bestyrelsen

Hvad kan bestyrelsen bruge Trivselstelefonen til?

Trivselstelefonen er et tilbud til organisationer, der ønsker at deres medarbejdere kan yde deres bedste på langt sigt. Hvert år sygemeldes op i mod 35.000 danskere på grund af mistrivsel, hvilket er en personlig omkostning for den enkelte og en stor økonomisk omkostning og en logistisk udfordring for virksomheden.

TrivselsTelefonen

    • Styrker det psykiske arbejdsmiljø, så det kan ses på bundlinjen
    • Er økonomisk bæredygtig specialistviden
    • Giver føling med hvad der rører sig i virksomheden
    • Forebygger sygemeldinger og behovet for akut rekruttering

Trivselstelefonen sikrer at omkostningsfulde følger af problemer på arbejdspladsen minimeres. En sygemelding er dyr for virksomheden og et frafald, der resulterer i en ny rekruttering, er ligeledes altid meget omkostningsfuld. Det giver derfor god mening at forebygge trivselsmæssige problemstillinger og problemer i det psykiske arbejdsmiljø, så sygemeldinger og akutte rekrutteringer kan holdes på et minimum. Trivselstelefonen er et tilbud, der hjælper medarbejdere med at håndtere akutte problemstillinger og forebygge problemer og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Trivselstelefonen er derfor med til at sikre, at omkostninger som følge af problemer i det psykiske arbejdsmiljø, stressrelaterede problemer og trivselsproblematikker, holdes på et minimum.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

Specialistviden i psykisk arbejdsmiljø, der betaler sig

Når problemerne melder sig og der er behov for ekstern sparring, er det typisk meget omkostningsfuldt for virksomheden og organisationen. Ligeledes, når der indhentes konsulentbistand til at forebygge problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø, koster det ikke alene specialisten, men ofte skal medarbejdertimer og ledelsestimer sættes af til workshops og sparring. Ofte er det med udgangspunkt i en situation, som ligger et stykke i fortiden eller med udgangspunkt i en situation, som endnu ikke er opstået.

Trivselstelefonen tilbyder specialistviden, der betaler sig. I stedet for at afsætte flere medarbejdertimer til workshops, kan medarbejdere og ledere ringe direkte til specialisten og få råd og sparring om de konkrete udfordringer de oplever, når de står midt i situationen. Dette forebygger ikke alene sygemeldinger og behovet for ny rekruttering på baggrund af frafald, men koster langt mindre end workshops og sparring ansigt-til-ansigt, ofte med en stærkere effekt. Trivselstelefonen tilbyder akut rådgivning, sparring og forebyggelse af stress og sygemeldinger på baggrund af mere end 10 års erfaring med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i virksomheder og organisationer.

Få indblik i, hvad der rører sig i virksomheden

Det kan være en udfordring for ledelse og bestyrelse at få føling med, hvad der rører sig i rundt omkring i virksomheden eller organisationen. De individuelle medarbejderes trivsel og sociale udfordringer på arbejdspladsen er ofte først noget, der dukker op på radaren, når de resulterer i større konflikter og sygemeldinger. Trivselstelefonen tilbyder flerårlige rapporter om temperaturen på det psykiske og sociale arbejdsmiljø i virksomheden eller organisationen. Rapporterne udfærdiges på baggrund af fortrolige samtaler med ledelse og medarbejdere, og giver indblik i de udfordringer, som medarbejdere på alle niveauer står med i deres hverdag. Indblik i medarbejdernes hverdag giver mulighed for at monitorere det psykiske arbejdsmiljø og trivselsniveauet i virksomheden eller organisationen. På denne måde kan bestyrelsen få et skærpet blik for, hvordan medarbejdernes forbedrede trivsel samt den specialiserede ledelsesrådgivning giver udslag på bundlinjen over en længere periode.

Hvordan får vi TrivselsTelefonen?

TrivselsTelefonen er en fortløbende aftale, der indgås med den enkelte virksomhed. I udgangspunktet indgås en aftale om en prøveperiode på 6 måneder. 

Ring direkte til mig på 60 71 02 75, eller send en mail til info@trivselstelefonen.dk , for at booke et møde!

TrivselsTelefonen er en del af CopenPsyk, og du kan læse mere om TrivselsTelefonen her.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

De bedste hilsner

Specialist i trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk