Psykisk arbejdsmiljø og HR

Psykisk arbejdsmiljø og HR

Hvordan kan HR bruge Trivselstelefonen?

Med trivselstelefonen får HR en fagligt stærk sparringspartner, der kan bistå i udviklingen af medarbejdere og psykisk arbejdsmiljø.

HR står i dag med bred palette af udfordringer, der skal varetages. Trivselstelefonen kan bistå med faglig rådgivning og sparring, og være med til at underbygge en koordineret, strategisk indsats til reducering af sygefravær og bedring af det psykiske arbejdsmiljø. Trivselstelefonen er en supportfunktion, der kan aflaste HR i akutte situationer og bidrage til at underbygge en allerede etableret trivselsstrategi. Trivselstelefonen bidrager derfor til, at der er mere tid og flere ressourcer til andre vigtige HR-opgaver. 

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

TrivselsTelefonen

  • Er en supportfunktion, der hjælper HR med trivselsmæssige opgaver
  • Styrker fastholdelsen af dygtige medarbejdere
  • Er attraktiv for potentielle medarbejdere, når der skal rekrutteres
  • Aflaster HR, så der bliver bedre tid og ressourcer til andre HR-opgaver
  • Understøtter HR-strategien om bedre trivsel
  • Bidrager til et stærkere overblik gennem rapportering og evaluering
  • Er kvalificeret ekstern sparring og rådgivning lige ved hånden
  • Er en akut indsats i trivselsproblemstillinger
  • Underbygger forebyggelsesinitiativer iværksat af HR

Kvalificeret ekstern sparring og rådgivning

I trivselsmæssige problemstillinger kan Trivselstelefonen fungere som en faglig stærk sparringspartner. Trivselsmæssige spørgsmål ofte komplekse, og ekstern rådgivning kan være med til både at finde den rigtige løsning i akutte situationer samt være med til at forebygge lignende problemstillinger. Man kan ikke sikre at problemer ikke opstår, men HR kan sikre, at der er de bedst tænkelige ressourcer til rådighed i mødet med daglige udfordringer, som forekommer naturligt på arbejdspladser. Trivselstelefonen er baseret på mere end 10 års erfaring med at bistå med udviklingen af et bedre arbejdsmiljø i virksomheder og organisationer. Denne erfaring kan aktivt bringes i spil både i akutte situationer og løbende med henblik på at understøtte en tryg og produktiv arbejdsmiljøkultur, såvel som at styrke arbejdsmiljørepræsentanter i deres arbejde. 

Trivselstelefonen styrker overblikket gennem rapportering og evaluering

Trivselstelefonen tilbyder to gange årligt en statusrapport om hvilke problemstillinger og udfordringer, arbejdspladsen er præget af. Rapporten kan ses som en slags temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø. Ved at have en sådan temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø til rådighed, får HR og ledelse indblik i både hvilke problemstillinger, der figurerer på arbejdspladsen, og hvilken prioriteret de bør have. Et bedre indblik i det generelle trivselsniveau på arbejdspladsen vil gøre det muligt både at forebygge og håndtere udfordringer, samt at skabe og understøtte langtidsholdere løsninger, der kan følges op på. Derigennem bliver det muligt at reducere sygefravær og styrke fastholdelsen af medarbejdere på den lange bane.

Trivselstelefonen styrker fastholdelse og rekruttering

Trivselstelefonen forebygger psykiske og sociale udfordringer hos medarbejderne og bidrager derfor til et reduceret sygefravær, som kan være en følge af eksempelvis stress, udbrændthed eller mistrivsel. Sygemeldinger på grund af stress, mistrivsel og udbrændthed er omkostningsfuldt for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Ligeledes, når medarbejdere forlader en virksomhed på grund af mistrivsel kræver det ofte et stort arbejde og mange ressourcer at finde, rekruttere og oplære nye. Fastholdelse af dygtige medarbejdere er derfor altid en prioritet i et ressourceperspektiv. Ved at forebygge og afhjælpe problemer på arbejdspladsen bidrager Trivselstelefonen til en styrket fastholdelse af medarbejdere.

I dag er mange potentielle medarbejdere især tiltrukket af udsigten til et godt psykisk arbejdsmiljø med synlige værktøjer og ressourcer til rådighed. Når en organisation har trivselstelefonen tilknyttet, signalerer det et arbejdsmiljø, hvor der tages hånd om medarbejderne og deres udfordringer.  Nye medarbejdere er, med andre ord, tiltrukket af udsigten til, at problemer og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt. Trivselstelefonen kan derfor bruges i rekrutteringssammenhæng til at tiltrække medarbejdere, der lægger vægt på et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvordan får vi TrivselsTelefonen?

TrivselsTelefonen er en fortløbende aftale, der indgås med den enkelte virksomhed. I udgangspunktet indgås en aftale om en prøveperiode på 6 måneder. 

Ring direkte til mig på 60 71 02 75, eller send en mail til info@trivselstelefonen.dk , for at booke et møde!

TrivselsTelefonen er en del af CopenPsyk, og du kan læse mere om TrivselsTelefonen her.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

De bedste hilsner

Specialist i trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk