Psykisk arbejdsmiljø og ledelse

TrivselsTelefonen for ledere

Hvordan kan ledelsen bruge Trivselstelefonen?

Trivselstelefonen har flere fordele i et ledelsesperspektiv. Fordi stress og mistrivsel kan være usynlige problemer, indtil de resulterer i reduceret performance eller sygemelding, kan det være en udfordring som leder at vide hvornår der skal sættes ind. Trivselstelefonen bistår ledelsen med en tidlig indsats overfor udfordringer på arbejdspladsen og mindsker risikoen for, at de kan udvikle sig til alvorlige problemer med store personlige og økonomiske omkostninger. Hvert år kontakter op i mod en halv million danskere deres læge på grund af stress, mens 35.000 årligt sygemeldes på grund af stress og mistrivsel. Trivselstelefonen kan forebygge og tage hånd om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, førend de resulterer i sygemelding.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

TrivselsTelefonen

   • Er kvalificeret ledelsesrådgivning lige ved hånden
   • Styrker indsigten i medarbejdernes trivsel
   • Tilbyder akut sparring og rådgivning
   • Forebygger arbejdsmiljømæssige problemer
   • Opkvalificerer ledere på alle niveauer gennem rådgivning og sparring
   • Er en tidlig indsats, der forbedrer medarbejdernes effektivitet
   • Skaber en tryg og effektiv kultur, der kan ses på bundlinjen
   • Er baseret på mere end 10 års erfaring med rådgivning i trivsel og ledelse

Trivselstelefonen er både en supportfunktion til medarbejdere og HR, der gør det muligt for at flytte og aflaste ledelsen i personale- og trivselsrelaterede spørgsmål, og en direkte kanal for lederen til kvalificeret og professionel rådgivning. Ved at gøre det muligt at overlade trivsels- og personalesituationer til Trivselstelefonen, kan lederen få mere tid til at håndtere andre presserende ledelsesopgaver. Ledere i dag er tvunget til at håndtere mange opgaver samtidig og mange oplever at have meget travlt. De ressourcemæssige omkostninger for en leder, både hvad angår energi og arbejdstimer, når det kommer til personale- og trivselsspørgsmål kan derfor være store. Med Trivselstelefonen får ledelsen både et redskab, der kan minimere behovet for indblanding fra ledelsen i personale- og trivselsspørgsmål, og et redskab, der gør det muligt at vende presserende spørgsmål med en erfaren rådgiver i akutte situationer. Og ikke mindst bidrager TrivselsTelefonen til bedre trivsel på arbejdspladsen!

Hvordan fungerer Trivselstelefonen?

Trivselstelefonen er telefonisk rådgivning og kan bruges både i akutte situationer og som forebyggende indsats. Trivselstelefonen står til rådighed på et aftalt tidspunkt, typisk et par gange om ugen. I det aftalte tidsrum kan medarbejdere og ledelse ringe ind og få kvalificeret råd og sparring, samtale om trivselsmæssige problemstillinger eller andre arbejdsmæssige udfordringer. Trivselstelefonen er også et tilbud til ledere, der eksempelvis står midt i en udfordring og ønsker sig kvalificeret og reflekterende sparring. Ofte kan det være en udfordring i dilemmaer og svære valg at stå med beslutningen alene. Trivselstelefonen er et supplement, der gør det muligt at drøfte svære beslutninger eller overvejelser med en kvalificeret rådgiver i et fortroligt rum, der er tilgængeligt når lederen har brug for det.

Kvalificeret rådgivning lige ved hånden

Trivselstelefonen kan anvendes af ledere, der ønsker ekstern sparring om det psykiske arbejdsmiljø og som ønsker sparring med henblik på at øge trivsel og arbejdsglæde hos deres medarbejdere. Trivselstelefonen er baseret på mere end 10 års erfaring med rådgivning om trivsel og ledelse i virksomheder og institutioner. Kvalificeret sparring og rådgivning kan bidrage til reflektion om egne styrker og udviklingspunkter, og vil resultere i en psykologisk opkvalificering af ledere på alle niveauer.

Forebyggelse og tidlig indsats

En forebyggende indsats kan være med til at sikre, at der skabes en produktiv og tryg kultur på arbejdspladsen. Fordi mennesker har forskellige behov, og der ikke findes een ledelsesform eller arbejdsgang som alle trives lige godt med, kan det være en udfordring som leder at skabe et miljø hvor alle føler, at de kan yde deres bedste. Små irritationer, som kunne være taget hånd om, kan udvikle sig, og dygtige, erfarne medarbejdere kan tabes i svinget. En forebyggende og tidlig indsats kan være med til at sikre, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt forberedt på at håndtere de frustrationer, irritationer og problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der kan opstå trods kvalificeret ledelse. En forebyggende indsats er derfor med til at sikre, at arbejdsglæden over længere tid vedligeholdes og højnes hos medarbejderne, hvilket viser sig både i medarbejdernes performance og effektivitet, og i trivselsundersøgelser.

Trivselstelefonen tilbyder to gange årligt en rapport, der kan give bedre grundlag for monitorering af arbejdsglæde og trivsel, hvilket kan bruges til at få en bedre forståelse af udsving i medarbejderes indsats og resultater. Trivselstelefonen rådgiver med henblik på at skabe en hjælp-til-selvhjælpskultur, hvor medarbejdere hver for sig og sammen fremadrettet kan håndtere udfordringer i det psykiske og sociale arbejdsmiljø. Den vil styrke sociale og psykologiske færdigheder, og dermed bidrage til konfliktløsning uden behov for mediering af en tredjepart. I et ledelsesregi er trivselstelefonen derfor med til at lette byrden for den enkelte leder og mindske de sociale udfordringer internt på arbejdspladsen, som ledelsen står overfor.

Hvordan får vi TrivselsTelefonen?

TrivselsTelefonen er en fortløbende aftale, der indgås med den enkelte virksomhed. I udgangspunktet indgås en aftale om en prøveperiode på 6 måneder. 

Ring direkte til mig på 60 71 02 75, eller send en mail til info@trivselstelefonen.dk , for at booke et møde!

TrivselsTelefonen er en del af CopenPsyk, og du kan læse mere om TrivselsTelefonen her.

BOOK ET GRATIS MØDE HER!

De bedste hilsner

Lene Sheila Gjørup, CopenPsyk